Politika Kvality

Vedenie spoločnosti venuje mimoriadnu pozornosť kvalite, a to na každom úseku činnosti. Do riadenia kvality preberá európske normy.

Sladovňa, a.s. Michalovce, je od roku 2013 držiteľom certifikátu – systém manažérstva bezpečnosti potravín – podľa EN ISO 22000:2005 a certifikátu – systém environmentálneho manažmentu – podľa EN ISO 14 001:2015. Obidva certifikáty boli vydané certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol.s r.o. Košice, ktorá je dcérskou spoločnosťou SGS International Certifikation Services EESV Belgium.

Laboratórium

V Sladovni, a.s. Michalovce sa nachádzajú dve laboratóriá, ktoré slúžia na mechanické a chemické skúšanie nakupovanej suroviny – sladovníckeho jačmeňa, rozpracovanej výroby – zeleného sladu, hotového výrobku – pivovarského sladu (typ český, svetlý-plzeňský) a vedľajších produktov (sladovnícke odpady-kŕmne suroviny).

Sladovňa, a.s. Michalovce

Močarianská 14
071 01, Michalovce
Slovenská republika

E-mail: sladovna@sladovna.sk
Telefón: +421 56 642 48 36, 53 33
Fax: +421 56 642 43 33
Dôležité kontakty

Certifikáty kvality

Sladovnícky poľný deň Trebatice