Naši odberatelia

Vďaka strategickej polohe v blízkosti rozhodujúceho hraničného priechodu v Čiernej nad Tisou, vysokej kvalite nášho sladu, obchodnej operatívnosti a cenovej výhodnosti produktu, dopyt po ňom rastie.

Sladovňa, a.s. Michalovce pôsobí predovšetkým na trhoch Rumunska, Ruska, Moldavska a Poľska, kde si v uplynulých rokoch vybudovala stabilnú pozíciu.

Naši odberatelia:
Albánsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Turkmenistan.

Logistika

Balenie 
Slad sa dodáva po dohode s odberateľom buď voľne ložený, alebo vrecovaný.

Doprava
Slad sa prepravuje v uzatvorených čistých a suchých dopravných prostriedkoch vhodných na prepravu potravinárskeho obilia, ktoré chránia zrno pred zvlhnutím a cudzími pachmi, nakoľko je slad známy svojimi silnými hygroskopickými vlastnosťami.

Sladovňa, a.s. Michalovce

Močarianská 14
071 01, Michalovce
Slovenská republika

E-mail: sladovna@sladovna.sk
Telefón: +421 56 642 48 36, 53 33
Fax: +421 56 642 43 33
Dôležité kontakty

Certifikáty kvality

Sladovnícky poľný deň Trebatice