Súčasnosť

V súčasnosti Sladovňa, a. s. Michalovce produkuje ročne 40-tisíc ton svetlého sladu plzenského typu, ktorý získava zo šľachtených certifikovaných odrôd sladovníckeho jačmeňa.

Ide predovšetkým o odrody Malz, Kangoo, Signora, zakotvené v Európskom katalógu odrôd a osív. Postupne k nim pribudnú aj odrody certifikované v Európskej únii, ako sú Marthe a iné, ktoré pestovatelia sladovníckeho jačmeňa už zahrnuli do svojich plánov.

Vedenie spoločnosti vkladá značné finančné prostriedky do technickej modernizácie výroby sladu. Za posledné roky boli najvýznamnejšími investíciami výstavba prvého hvozdu (cca. 1 mil EUR), ktorý sa spustil do prevádzky v r. 2006 a rekonštrukcia druhého hvozdu, ktorá bola ukončená v roku 2008. V roku 2007 Sladovňa, a.s. Michalovce vybudovala dve silá s celkovou kapacitou 6.000 ton (0,8 mil EUR) a v roku 2009 sa vybudovali ďalšie dve silá s rovnakou kapacitou.

Sladovňa a.s. Michalovce si tak rozšírila možnosti nákupu a skladovania základnej suroviny, jačmeňa. Vymenili sa taktiež leštičky a odkličovačky sladu, pribudla aj čistička jačmeňa, zakúpili sa moderné nerezové obracače a zmodernizovala sa máčareň. Všetky tieto investície smerujú k zlepšeniu kvality vyrábaného produktu, k zníženiu energetickej náročnosti a zefektívneniu logistických procesov pri nákupe a predaji.

História Sladovne

História Sladovne v Michalovciach siaha do šesťdesiatych rokov minulého storočia, keď sa rozhodlo o jej výstavbe v rámci projektu intenzifikácie Východoslovenskej nížiny. Po piatich rokoch výstavby začala produkovať prvý slad v roku 1965 a odvtedy je typickou súčasťou potravinárskeho priemyslu Zemplína.

Spracovateľskou kapacitou 45-tisíc ton sladovníckeho jačmeňa sa zaradila medzi najväčších producentov sladu na Slovensku. Od začiatku vyrábala kvalitný slad českého (plzenského) typu, ktorý smeroval predovšetkým na export. Do roku 1989 ho okrem Maďarska, Poľska, štátov bývalého Sovietskeho zväzu a Juhoslávie poznali aj výrobcovia piva v Brazílii, Venezuele, Angole, Albánsku a na Kube.

Naša filozofia

Prečítajte si čo robíme preto, aby sme nadštandardným spôsobom uspokojili životné potreby všetkých svojich zamestnancov.

 • trvalým zlepšovaním svojich činností vytvárali firmu, ktorá bude spoločensky zodpovednou
 • priateľská k životnému prostrediu v rámci preventívnych činností, ktorými sa zabráni jeho poškodzovaniu
 • špičková vo svojom odbore
 • stotožnili sa s cieľmi firmy a pričinili sa o ich naplnenie
 • boli profesionálmi a neustále sa zdokonaľovali v odbornom raste
 • netolerovali nekvalitu, ale kvalitu vlastnej práce povýšili na najvyšší stupeň
 • dodržiavaním programu HACCP vyrábali zdravotne bezchybný výrobok a plnili požiadavky zákazníkov
 • dbali o bezpečne vykonanú každú prácu a tým i ochranu zdravia
 • chránili a rozvíjali životné prostredie, plnili právne a iné požiadavky vzťahujúce sa na ochranu životného prostredia
 • boli lojálni k firme i spolupracovníkom
 • reprezentovali firmu i mimo jej brány

Sladovňa, a.s. Michalovce

Močarianská 14
071 01, Michalovce
Slovenská republika

E-mail: sladovna@sladovna.sk
Telefón: +421 56 642 48 36, 53 33
Fax: +421 56 642 43 33
Dôležité kontakty

Certifikáty kvality

Sladovnícky poľný deň Trebatice