Politika Kvality

Vedenie spoločnosti venuje mimoriadnu pozornosť kvalite, a to na každom úseku činnosti. Do riadenia kvality preberá európske normy.

Sladovňa, a.s. Michalovce, je od roku 2013 držiteľom certifikátu – systém manažérstva bezpečnosti potravín – podľa EN ISO 22000:2005 a certifikátu – systém environmentálneho manažmentu – podľa EN ISO 14 001:2015. Obidva certifikáty boli vydané certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol.s r.o. Košice, ktorá je dcérskou spoločnosťou SGS International Certifikation Services EESV Belgium.

Sladovňa a.s. tiež vlastní zahraničný výrobkový certifikát GOST-R, ktorým preukazujeme zhodu nášho výrobku s požiadavkami legislatívy Ruska na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť.

Certifikát GOST-R bol vydaný certifikačnými orgánmi Ruska. Jeho získaniu predchádzali náročné skúšky kvality nášho sladu a externý audit technológie výroby kompetentnými pracovníkmi zahraničných kontrolných orgánov.

Potvrdením vysokej kvality nášho sladu sú aj ocenenia získané na 13., 14. a 15. medzinárodnom kontraktačno-predajnom veľtrhu „PIVO 2004“, „PIVO 2005“ a „PIVO 2006“, ktorý sa pravidelne koná v čiernomorskom prístavnom meste Soči v Rusku (www.soud.ru).

Sladovňa, a.s. Michalovce

Močarianská 14
071 01, Michalovce
Slovenská republika

E-mail: sladovna@sladovna.sk
Telefón: +421 56 642 48 36, 53 33
Fax: +421 56 642 43 33
Dôležité kontakty

Certifikáty kvality

Sladovnícky poľný deň Trebatice